Om mig og min terapi

Jeg har altid været optaget af at komme bag facaderne og komme til en dybere forståelse. Derfor blev jeg lærer med den mission, at jeg ville være den, der kunne være der for de børn, som ikke rigtig blev forstået og ikke følte sig mødt på andet end facaden.

Jeg har mange års erfaring som lærer for børn i specialklasser og som akt- lærer (adfærd kontakt og trivsel).

Det er en gave, at få lov til at komme tæt på børn.

Jeg blev certificeret Integrativ Dynamisk Psykoterapeut i 2013.

Sidenhen har jeg arbejdet som selvstændig psykoterapeut kombineret med nogle timers undervisning som lærer.

Mit speciale er ”Den Indre Kritikers vej til hjertet,” som er fortællingen om, hvordan vi kan komme ind til det sted, hvor vi ikke længere er bange. Der er mange forsvar, som først skal anerkendes, specielt Den Indre Kritiker, der ofte kan være på hårdt arbejde.

Det drejer sig om, at få det bedre med sig selv og dermed få mere balance og ro indeni.

Jeg er optaget af at hjælpe andre med at tage mere omsorg for sig selv og få en stærkere relation til sig selv.

Her er det en hjælp at få mere kontakt med hjertet, som styrker vores medfølelse og accept.

Det handler ofte om at komme fra hovedet ned i hjertet.


Læs mere om mig- KLIK på linket: 

https://levlykkeligt.dk/profil/idpsykoterapeutpernilleyoung

Min tilgang til terapi:

Jeg er uddannet Integrativ dynamisk Psykoterapeut og det betyder, at jeg er blevet styrket i at arbejde kreativt og anerkendende. Mit udgangspunkt er mit møde med klienten og den problemstilling, der ønskes belyst. Jeg kan vælge at kombinere forskellige metoder i behandlingen for at skræddersy den mest givende behandling. Således er jeg ikke begrænset af en bestemt metode. Derimod kan jeg hele tiden sikre mig at møde min klient ud fra et helhedsorienteret og mere sammenhængende perspektiv.

Jeg har et særligt fokus på hjertet, da det for mig forbinder og forløser mange problemstillinger. Det gør, at vi kan arbejde ud fra et dybere sted, som ofte er ordløst. Vi kan trække på en viden, som allerede er til stede, når vi får hjælp til at tage kontakt. Jeg har altid kroppen med i terapien, da den kommer med vigtige budskaber, som let kan overhøres. Kroppen giver besked om det, vi ikke er bevidste om endnu gennem symptomerne, der kan både kan være smertefulde og forløsende.

Jeg arbejder ud fra teorien om, at vi har tre lag af identitet:  

Som ID psykoterapeut er jeg trænet i at være opmærksom på, hvad du identificerer dig med. Det handler om at komme derind, hvor vi kan skabe vores eget liv og leve fra et mere bevidst og vågent sted; Et mere kærligt sted, hvorfra vi anerkender og kan rumme det, der ellers er blevet dømt ude. Vores personlighed har mange sider og former, man kan også kalde det for identiteter.

Spørgsmålet er, hvor fri vi er i forhold til vores identitet.

Er det os, som skaber vores identitet eller er det identiteten, der styrer os og måske begrænser os i vores udfoldelse som hele mennesker.

Det yderste lag, som kaldes Det Reaktive Lag. Her er vi ikke er så bevidste og har brug for at forsvare os. Det viser sig som de roller, vi tildeler os selv og hinanden. Det er de mange sider af vores personlighed, som f.eks. Den Kritiske, Den behagesyge og Den Skrappe.  

Ole Vadum Dahl siger: ”Her er hjertet koldt og hovedet varmt”

Det mellemste lag, som kaldes Det Kreative Lag. Her er vi kreative og bevidste på en måde, hvor vi for alvor kan skabe vores eget liv og vores identitet. Jo mere vi arbejder med vores personlige udvikling, jo mere bevidste bliver vi, så vi kan skabe det liv vi længes efter.                                  Ole Vadum Dahl siger: ”Her er hjertet varmt og hovedet koldt”

Det inderste lag, som kaldes Essensen: Det er her vi mærker vores rene væren. Tiden eksisterer ikke her, det er som om, der er noget eviggyldigt til stede; Sjælen.

Jeg kalder det for Det Stille Sted inde bag hjertet.

Min tilgang er helhedorienteret ved, at jeg både arbejder med krop, sind og ånd.

Ganske enkelt, fordi det påvirker hinanden.

Jeg har valgt at have et særligt fokus på hjertet, fordi det har hjulpet mig selv og derved kender jeg vejen.

Som Integrativ Dynamisk Psykoterapeut arbejder jeg ud fra et bredt perspektiv af teorier.

Den retning jeg vælger at gå med min klient er dynamisk i forhold til mit møde med klienten.

Det er således ikke metoden, som er mit udgangspunkt, men klienten.

Integrativ Dynamisk:

Jeg kan vælge at kombinere flere metoder, når jeg ser, at de kan understøtte hinanden i vores arbejde i sessionen. Det betyder, at jeg vælger det bedste fra flere retninger, som i mødet med klienten og problemstillingen giver bedst mening. Det er en mere åben og kreativ måde at arbejde på, hvor metoder åbner op i stedet for at begrænse ens perspektiv. Det integrative handler også om, at anerkende og rumme det er, i stedet for at lægge afstand til det, hvilket i sig selv har en forvandlende virkning i en udvikling.

Hjertet:

Jeg guider dig ind i dit hjerte, som hjælper os til at finde din vej. Vi arbejder ud fra et dybere sted i dig, hvor du bedre kan finde dine egne svar: Hvad længes du efter? Hvad er du bange for? Hvad er det, som dit hjerte lukker for? Hvad åbner dit hjerte?


Her er de 7 retninger, som jeg arbejder ud fra:

1. Adfærd psykologiske- handler om vores vaner og handlemåder

2. Kognitive- handler om vores overbevisninger, tolkninger og tankemønstre

3. Systemiske- handler om vores relationer og roller

4. Psykodynamiske- handler om barndom

5. Eksistentielle- handler om vores fælles grundvilkår: Ensomheden, meningsløsheden, friheden, døden

6. Humanistiske- handler om ressourcer og dybeste potentiale

7. Transpersonlige- handler om det spirituelle i os

 

Mobil 25139099

  • Facebook
  • Instagram

©2019 by PernilleYoung.dk.